Past Perfect Czas Przeszły (zaprzeszły) dokonany

Past Perfect Czas Przeszły (zaprzeszły) dokonany

Jest to następny czas przeszły w języku angielskim, który często jest nazywany czasem zaprzeszłym. Dlaczego taka dziwna nazwa?  O tym za moment. Zacznijmy od budowy zdań w tym czasie.

Przykład prostego zdania:

I had done that. Zrobiłem to.  (had nie tłumaczymy, jest to czasownik pomocniczy w tym czasie gramatycznym)

Czasownika pomocniczego w postaci słowa had używamy dla wszystkich osób.  Dla przeczeń stosujemy hadn’t lub had not. Poza tym, had można skrócić do postaci ‘d :

I had=I’d
You had =You’d,
He had =He’d,
She had =She’d,
It had=It’d
We had =We’d,
They had=They’d

W czasie Past Perfect ciągle używamy trzeciej formy czasownika np. written, spoken, swum, done.

Co więcej, Past Perfect jest używany z innymi czasami przeszłymi np. Past Simple, Past Continuous. Dlaczego? Ano dlatego, że głównym powodem użycia czasu Past Perfect jest pokazanie, że coś się wydarzyło przed innym wydarzeniem w przeszłości, oddalonym w czasie.

Warto również wiedzieć, że czas Past Perfect jest faktycznie odpowiednikiem czasu Present Perfect z tym, że występuje różnica pojawienia się skutku. W czasie Present Perfect skutek występuje teraz a w czasie Past Perfect skutek nastąpił w przeszłości.

Jeżeli chcesz przypomnieć sobie czas Present Perfect to zapraszam tutaj:
https://www.angielskiyes.pl/present-perfect/

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam.
Angielski online

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Przejdźmy do przykładów czasu Past Perfect w czystej formie tzn. bez zdań w innych przeszłych czasach gramatycznych, które bardzo często jednak występują. Po prostu, na razie przyjrzyj się budowie zdań w czasie Past Perfect.

I had done that. Zrobiłem to. (słowa had nie tłumaczymy, po prostu musi być)
I hadn’t done that. Nie zrobiłem tego. (hadn’t tłumaczymy jako nie)
Had I done that? Czy zrobiłem to? Zrobiłem to?
Hadn’t I done that? Czy nie zrobiłem tego? Nie zrobiłem tego?

She had finished that. Ona to skończyła.
She hadn’t finished that. Ona nie skończyła tego.
Had she finished that? Czy ona skończyła to?
Hadn’t she finished that? Czy ona nie skończyła tego?


They had robbed the bank. Oni obrabowali bank.
They hadn’t robbed the bank. Oni nie obrabowali banku.
Had they robbed the bank. Czy oni obrabowali bank?
Hadn’t they robbed the bank? Czy oni nie obrabowali banku?

Teraz przejdźmy do bardziej złożonych przykładów zdań w czasie Past Perfect wraz ze zdaniami w innych czasach przeszłych, jak to często ma miejsce w życiu:

I had written 10 pages when she called me. (Już) napisałem 10 stron, kiedy ona zadzwoniła do mnie.

I had swum 2km when they arrived. (Już) Przepłynąłem 2km, kiedy oni przybyli.

He had repaired his car when I showed up. On (już) naprawił samochód, kiedy się pojawiłem. (skutek – mogliśmy pojechać od razu)

We had eaten too much so we didn’t want to eat anything at the party. Zjedliśmy za dużo(wcześniej), więc nie chcieliśmy jeść niczego na przyjęciu.

When I came home, they had left. Kiedy przyszedłem do domu oni (już) wyszli. (nie zastałem nikogo w domu)

We were sweating because somebody had turned on the heating in the room. Pociliśmy się, bo ktoś włączył ogrzewanie w pokoju.

She couldn’t leave home because her brother had locked the door. Ona nie mogła wyjść z domu, ponieważ jej brat zamknął drzwi. (na zamek)

When she came home, I was ironing because he hadn’t done anything. Kiedy ona przyszła do domu ja prasowałam, ponieważ on niczego nie zrobił.

She was pissed off because her last bus had left and she didn’t know what to do. Była wkurzona, ponieważ jej ostatni autobus odjechał i ona nie wiedziała co zrobić.

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam
Kurs języka angielskiego

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Użycie czasu Past Perfect a faktycznie co on opisuje:

Czynności, które odbyły się wcześniej, często znacznie wcześniej, niż inne czynności w przeszłości. Używamy tutaj czasu Past Perfect, żeby opisać czynność wcześniejszą oraz czasu Past Simple, żeby opisać czynność późniejszą.

She asked me if I had been there before. Zapytała mnie czy byłem tam wcześniej.

When I got back everything had been done. Kiedy wróciłem wszystko było zrobione (wcześniej).

When I met her, She’d had her hair-cut. Kiedy spotkałem ją ona ostrzygła włosy. (faktycznie włosy już były obcięte i co więcej ktoś inny to zrobił a nie ona sama, ale to już wynika z innego zagadnienia gramatycznego, które poruszę w przyszłości)

I didn’t buy the house because they had already sold it. Nie kupiłem domu, bo oni już go sprzedali.

Czas Past Perfect również opisuje czynności, które odbyły się przed określonym momentem w przeszłości.

By the time she got to the airport, the plane had taken off. Zanim dostała się na lotnisko, samolot odleciał.

By the time I got home, the movie had started. Zanim dostałem się do domu, film się rozpoczął.

I had owned the car for 5 years before it broke down. Posiadałem ten samochód przez 5 lat zanim się popsuł.

By the time they reached the town, they had run out of petrol. Zanim dotarli do miasta, skończyła im się benzyna.

Czas Past Perfect jest również używany do informowania, ile razy już coś zrobiliśmy w przeszłości:

It was the third time I had seen her. To był trzeci raz, kiedy ją widziałem.

That was the fourth time she had won the competition. To był czwarty raz, kiedy ona wygrała zawody.

It wasn’t the first time we had done that. To nie był pierwszy raz, kiedy to zrobiliśmy. (zrobiliśmy to już więcej razy)

That was the second time she had flown. To był drugi raz, kiedy ona leciała.

It was the fifth time he had been late. To był piąty raz, kiedy on się spóźnił.

Uwaga: Pamiętaj również, że gdy czynności dzieją się jedna po drugiej, bez jakiejś dłuższej przerwy, po prostu jedna czynność wynika z poprzedniej, używamy czasu Past Simple.

She came in, took off her jacket and went to the kitchen. (Weszła, rozebrała kurtkę i poszła do kuchni.

We met and we talked about our children. Spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o naszych dzieciach.

Angielski online z nauczycielem
Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.


Superistotne. Zwróć uwagę na sens następujących zdań:

When I arrived at the bus stop, the bus had left. Kiedy przybyłem na przystanek autobusowy autobus (już) odjechał. (byłem za późno)

When I arrived at the bus stop, the bus left. Kiedy przybyłem na przystanek autobusowy autobus odjechał. (byłem na czas)

When she came home, we had eaten the cake. Kiedy przyszła do domu, (już) zjedliśmy ciasto. (Ona nie mogła już spróbować)

When she came home, we ate the cake. Kiedy przyszła do domu, zjedliśmy ciasto. (Ona też mogła spróbować)

When she called me, I had done the task. Kiedy do mnie zadzwoniła, ja (już) wykonałem to zadanie.

When she called me, I did the task. Kiedy do mnie zadzwoniła, wykonałem to zadanie. (dopiero po tym telefonie)

Jak widzisz zdania są bardzo podobne, jednak konsekwencje użycia danego czasu są zupełnie różne.

Teraz coś dla bardziej zaawansowanych a właściwie tylko namiastka, ponieważ te zagadnienia wymagają odrębnego omówienia.

Past Perfect również jest używany w trzecim okresie warunkowym:

If I had known about that, I would have called him. Gdybym wiedział o tym, zadzwoniłbym do niego. (wynika z tego, że nie wiedziałem i nie zadzwoniłem)

If she’d had more time, she would have joined us but she was too busy. Gdyby miała więcej czasu, przyłączyłaby się do nas, ale ona była zbyt zajęta. (zauważ, że użyłem skrótu, aby nie mówić dwa razy had had).

I would have bought it if you had informed me that you wanted to sell your car. Kupiłbym go, gdybyś poinformował mnie, że chciałeś go sprzedać. (wniosek jest taki, że nie kupiłem, bo nie otrzymałem informacji)

We would have won the match if we’d had more luck. Wygralibyśmy tamten mecz, gdybyśmy mieli więcej szczęścia. (nie wygraliśmy) Past Perfect także jest używany z czasownikiem wish, kiedy mówimy o przeszłości:

I wish she had called me. Szkoda, że do mnie nie zadzwoniła. (Życzyłbym sobie, żeby do mnie zadzwoniła.  – nie zrobiła tego)

I wish you hadn’t done that. Szkoda, że to zrobiłeś. (Życzyłbym sobie żebyś tego nie zrobił. – ale zrobiłeś)

I wish we hadn’t had to go through that. Szkoda, że musieliśmy przez to przejść. Życzyłbym sobie żebyśmy nie musieli przez to przechodzić. (jakaś ciężka sytuacja)

Past Perfect też jest używany ze strukturą if only, kiedy mówimy o przeszłości:

If only you hadn’t called him. Gdybyś tylko nie zadzwonił do niego. (- ale to zrobiłeś)

If only he hadn’t been so stubborn. Gdyby on tylko nie był taki uparty. (-ale był)

If only I had listened to her. Gdybym tylko jej posłuchał. (- ale nie posłuchałem)


Zapraszam na angielski przez internet sam na sam
Nauka angielskiego online

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez internet

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!