Regulamin

Regulamin

1. Lekcje angielskiego przez internet odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype lub innego komunikatora po uprzednim uzgodnieniu.

2. Naukę można zacząć w każdym momencie czyli przez cały rok.

3. Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z oferty nauki języka angielskiego studentowi/studentce przysługuje darmowa, półgodzinna lekcja próbna.

4. Jedna lekcja trwa 60 minut. Za wyjątkiem lekcji próbnej, która trwa 30 minut i jest darmowa.

5. Na życzenie studenta/studentki wystawiany jest rachunek, który jest wysyłany na podany przez studenta/studentkę adres e-mail.

6. Płatności za lekcje należy dokonywać najpóźniej na dwa dni przed lekcjami.

7. Student/studentka może odwołać lekcję za pomocą e-maila, telefonu lub komunikatora. W przypadku odwołania lekcji, musi to nastąpić na co najmniej 24 godziny przed ustaloną godziną zajęć, wówczas strony ustalają termin kolejnego spotkania. Jeśli student/studentka nie uprzedzając nie weźmie udziału w zajęciach oraz nie odwoła jej w wymienionym terminie, lekcję uważa się za odbytą. W przypadku częstego odwoływania zajęć następuje rozwiązanie umowy prowadzenia nauki.

8. Student/studenka zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów niezbędnych do nauczania. Student nie może rozpowszechniać, kopiować, rozsyłać, reprodukować materiałów przesłanych przez nauczyciela w całości i w części bez pisemnej zgody.

9. Podjęcie nauki jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu.

Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!