Inwersja – część 1

Inwersja – część 1

Klucz do budowania zdań w języku angielskim czyli inwersja. Jeżeli już miałeś kontakt z językiem angielskim to pewnie wiesz co znaczy inwersja, jeżeli nie, to za chwilę się dowiesz.  Inwersja może brzmieć groźnie ale faktycznie jest to coś bardzo prostego i łatwego do zrozumienia oraz coś o czym musisz ciągle pamiętać kiedy używasz języka angielskiego, ponieważ budowa zdań w czasach angielskich właśnie na tym się opiera. Najlepiej zrozumieć to na przykładach, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Pokażę Ci to na przykładzie czasownika być (am – jestem, is – jest, are – jesteś, jesteśmy, jesteście, są). Są to tzw. czasowniki pomocnicze czyli takie dzięki którym możemy tworzyć zdania, pytania, przeczenia. Jest ich oczywiście trochę więcej w języku angielskim. Tutaj skupimy się na podstawach, aby dobrze zrozumieć ten temat.

I am. Ja jestem.

Am I ? Czy ja jestem?

She is. Ona jest.

Is she? Czy ona jest?

He is. On jest.

Is he? Czy on jest?

It is. To jest.

Is it? Czy to jest?

You are. Ty jesteś.

Are you? Czy ty jesteś?

We are. My jesteśmy.

Are we? Czy my jesteśmy?

You are. Wy jesteście.

Are you? Czy wy jesteście?

They are. Oni są. One są.

Are they? Czy oni są? Czy one są?


Zauważ, że wystarczyło tylko przestawić czasownik  pomocniczy do przodu czyli zastosować tzw. inwersję,  i już mamy pytania.

Cały szkopuł w tym, aby zawsze wiedzieć jaki czasownik pomocniczy należy użyć, a to jest określone przez podmiot w zdaniu czyli osobę lub rzecz  o której mowa oraz od czasu gramatycznego.

Dla przykładu, w czasie teraźniejszym powiemy:

She is busy. Ona jest zajęta.

Is she busy? Czy ona jest zajęta?

I am busy. Ja jestem zajęty.

Am I busy? Czy ja jestem zajęty?

You are busy. Ty jesteś zajęty.

Are you busy? Czy ty jesteś zajęty?

Natomiast w czasie przeszłym powiemy:


She was busy. Ona była zajęta.

Was she busy? Czy ona była zajęta?

I was busy. Ja byłem zajęty.

Was I busy? Czy ja byłem zajęty.

You were busy. Ty byłaś zajęta.

Were you busy? Czy ty byłaś zajęta?

Tutaj czasownikami pomocniczymi są słowa was oraz were.

Niestety są pewne odstępstwa od tej zasady ale i tak to czego w tej chwili się dowiedziałeś jest kluczem do zrozumienia jak działa inwersja w języku angielskim, a to ogromny krok w kierunku poznania struktury zdań w języku angielskim oraz do umiejętności budowania ogromnej ilości zdań. Wystarczy, że nauczysz się trochę przymiotników i wstawisz je w miejsce słowa busy np. tall – wysoki, old – stare, new – nowe. 

I am tall. Jestem wysoki.

Am I tall? Czy ja jestem wysoki?

It is old. To jest stare.

Is it old? Czy to jest stare?

It is new. To jest nowe.

Is it new? Czy to jest nowe?

Jak widzisz inwersja to coś bardzo prostego ale również cennego.

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!