Present Perfect czas teraźniejszy, dokonany

Present Perfect czas teraźniejszy, dokonany

Present Perfect czas teraźniejszy, dokonany

 

To chyba jeden z najtrudniejszych oraz najbardziej kontrowersyjnych czasów w języku angielskim, jednak z uwagi na to, że jest bardzo często używany, należy go znać biegle, ponieważ inaczej, albo nasz przekaz będzie niejasny, albo też powiemy coś innego niż chcieliśmy.

 

Jest to czas, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Co ciekawe, pewne zdania utworzone w tym czasie tłumaczymy na czas przeszły a inne zaś na czas teraźniejszy.

 

Mało tego, Amerykanie często będą omijać ten czas, ale oczywiście również go używają, ponieważ jest to niezbędny czas.

 

 

Budowa czasu Present Perfect

 

Zdania twierdzące:

Podstawowa struktura tego czasu wygląda w sposób następujący:

Osoba lub rzecz + have lub has + trzecia forma czasownika

 

I have done that. = Zrobiłem to.
(have nie tłumaczymy, jest to czasownik pomocniczy, musi po prostu występować w zdaniu)

She has done that. Ona zrobiła to. 
(has nie tłumaczymy, jest to czasownik pomocniczy używany dla trzeciej osoby liczby pojedynczej tzn. on, ona, ono, to, ta)

 

I have bought a car. Kupiłem samochód.

She has bought a car. Ona kupiła samochód.

 

W tym czasie zawsze używamy trzeciej formy czasownika tzw. past participle np. written, spoken, swum.

 

Skróty używane w czasie present perfect

Czasowniki have oraz has w życiu codziennym są bardzo często skracane do następującej postaci:

I have -I’ve
You have – You’ve
He has- He’s
She has-She’s
It has – It’s
We have -We’ve
They have -They’veI have bought a car. = I’ve bought a car. Kupiłem samochód.
She has bought a car. She’s bought a car. Ona kupiła samochód.

They’ve watched the movie. Oni zobaczyli ten fim.
It’s been a very good day. To był bardzo dobry dzień.

 

Zdania przeczące w tym czasie:

I have not done that. I haven’t done that. Nie zrobiłem tego.

I have not seen Ewa today. I haven’t seen Ewa today. Nie widziałem Ewy dzisiaj.

She has not done that. She hasn’t done that. Ona nie zrobiła tego.

Adam has not bought a new car. Adam hasn’t bought a new car. Adam nie kupił nowego samochodu.

Na co dzień używamy skrótów:

haven’t = have not = nie

hasn’t = has not=nie

Pełne formy brzmią bardzo formalnie.

 

 

Pytania w czasie present perfect

Stosujemy inwersję czyli have oraz has przechodzą do przodu, przed osobę lub rzecz czyli podmiot w zdaniu.

Have you done that? Czy to zrobiłeś?
Have they called you? Czy zadzwonili do ciebie?

Has she done that? Czy ona to zrobiła?
Has he gone? Czy on pojechał?


 

Pytania przeczące w tym czasie:

 

Haven’t you done that? Czy nie zrobiłeś tego?

Hasn’t she done that? Czy ona nie zrobiła tego?

 

Użycie czasu Present Perfect

 

 • Czynności, które odbyły się w nieokreślonym momencie w przeszłości, mające związek z teraźniejszością

  She has washed her car. It looks much better now. Ona umyła swój samochód. On wygląda znaczniej lepiej teraz.

  You’ve done the task so you can go home. Wykonałeś zadanie, więc możesz pójść do domu.

  He has lost his keys so he can’t get into his house. On zgubił swoje klucze więc nie może wejść do domu.

  He has broken his leg, so he can’t play. On złamał nogę więc nie może grać.

  We have finished that so we can go home. Skończyliśmy to, więc możemy iść do domu.

  I think he has woken up. I’ll call him. Myślę, że się obudził. Zadzwonię do niego.

  He has found a better job that’s why he can afford the car. Znalazł lepszą pracę dlatego może sobie pozwolić na ten samochód.


 • Coś się zaczęło w przeszłości i nadal trwa. Często używamy tutaj słów since oraz for.

  I’ve lived here since 2020. Mieszkam tutaj od 2020.

  She’s been here since 5 pm. Ona jest tutaj od godziny piątej po południu.

  Ewa and Adam have worked for the company for 5 years. Ewa i Adam pracują dla tej firmy od pięciu lat.

  We haven’t visited them for 3 months. Nie odwiedziliśmy ich od trzech miesięcy.

  I’ve known her since my vacation. Znam ją od moich wakacji.

  I’ve been up since 6 am. Jestem na nogach od 6 rano.


 • Kiedy mówimy o naszym doświadczeniu życiowym, ile razy doświadczyliśmy czegoś. 

  Pamiętaj, że w tym czasie nie możesz powiedzieć kiedy coś zrobiłeś, jeżeli kiedy oznacza przeszłość np. sekundę temu, 10 minut temu, godzinę temu, tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, o 15.30, wczoraj, rano (podczas gdy teraz jest popołudnie, wieczór lub noc), kiedy ona tu była (ale już jej nie ma tutaj), kiedy on zadzwonił, itd.

  I’ve been to Germany 5 times. Byłem w Niemczech 5 razy.

  She has seen the movie a lot of times. Ona widziała ten film wiele razy.

  I’ve never eaten something like that. Nigdy czegoś takiego nie jadłem.
  (Zwróć uwagę na to, że nie użyłem przeczenia haven’t, ponieważ wtedy
  haven’t oraz never stworzyłyby podwójne przeczenie , a tego się nie robi w języku angielskim)

  I’ve done that a lot of times. Zrobiłem to wiele razy.

  I haven’t been to Australia yet. Jeszcze nie byłem w Australii.

  Have you ever driven a sports car? Czy kiedykolwiek jechałeś samochodem sportowym?


 • Kiedy przekazujemy wiadomości, jakieś bieżące wydarzenia. Kiedy używamy słów just (właśnie), yet (już, jeszcze), already (już), lately (ostatnio), recently (niedawno) so far (jak dotąd), this week, this month, this year, today (w tym tygodniu, miesiącu, roku, dzisiaj -tez okres się nie zakończył, ciągle trwa), (This is the first time…, This is the second time…)Kiedy wyliczamy, ile razy coś się wydarzyło.


He has visited Poland. On odwiedził Polskę.

They haven’t changed the law yet. They are still working on that. Oni nie zmienili jeszcze prawa. Oni wciąż pracują nad tym.

He has been charged with fraud. On został oskarżony o oszustwo.

Have you got the many yet? Czy dostałeś już pieniądze?

She hasn’t been at work this week. Ona nie była w pracy w tym tygodniu.

I’ve read 20 pages so far.  Jak dotąd, przeczytałem 20 stron.

How many times have you seen him this month? Ile razy go widziałeś w tym miesiącu. (Ten miesiąc ciągle trwa)

They haven’t done anything today. Oni niczego nie zrobili dzisiaj.

So far, I’ve talked to 5 companies. Jak dotąd, rozmawiałem z 5-cioma firmami.

She hasn’t called me today. Ona nie zadzwoniła do mnie dzisiaj.

I’ve already texted him. Już mu wysłałem wiadomość tekstową.

I’ve already done the shopping.

This is the first time I’ve seen that. Widzę to po raz pierwszy.

This is the second time we’ve met. Spotykamy się po raz drugi.

This is the third time It’s happened. To się wydarzyło po raz trzeci.

Haven’t you talked to him today? Czy nie rozmawiałeś z nim dzisiaj?

We haven’t seen any good movie this week. Nie widzieliśmy żadnego dobrego filmu w tym tygodniu.

Have I told you lately that I love you? Czy powiedziałem ci ostatnio, że cię kocham?

Na końcu powtórzę jeszcze raz to co jest superistotne, aby nie mylić tego czasu z czasem przeszłym, past simple:

W tym czasie gramatycznym nie możesz powiedzieć kiedy coś zrobiłeś, jeżeli kiedy oznacza przeszłość np. sekundę temu, 10 minut temu, godzinę temu, tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, o 15.30, wczoraj, rano (podczas gdy teraz jest popołudnie, wieczór lub noc), kiedy ona tu była (ale już jej nie ma tutaj), kiedy on  zadzwonił, kiedy dostałem wiadomość, itd.

Możesz natomiast powiedzieć np. zrobiłem to dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku, w moim życiu, bo te przedziały czasu są ciągle aktualne. Zwróć szczególną uwagę na te różnice, bo to pozwoli ci mówić w języku angielskim znacznie lepiej.

 

 

Zaproszenie na angielski online czyli angielski przez skype lub inny komunikator

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez Skype

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!