The Past Continuous Tense – Czas Przeszły Ciągły angielski online

The Past Continuous Tense – Czas Przeszły Ciągły angielski online

Zacznijmy od razu od przykładów tego czasu:

I was working. Pracowałem. (nie tłumaczymy słowa “was”)

She was sleeping. Ona spała.

They were talking. Oni rozmawiali. (nie tłumaczymy słowa “were”)

What were you talking about? O czym mówiłeś?

Można powiedzieć, że ten czas jest bardzo podobny do czasu Present Continuous, z tym że czas Past Continuous jest czasem przeszłym.

W tym czasie używamy dwóch czasowników pomocniczych tzn. „Was” oraz „Were”, których ogólnie rzecz biorąc nie tłumaczymy, jednak które muszą być w zdaniu. Czasownik „Was” używamy dla całej liczby pojedynczej oprócz „You” , natomiast czasownik „Were” jest używany do całej liczby mnogiej oraz „You”. Wydaje się, że jest to najprostszy czas w języku angielskim.

Kurs angielskiego online
Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic.

Struktura czasu Past Continuous na przykładach
Zdania Twierdzące

I was studying when she called me.
They were working when the accident happened.
I was sleeping when she entered the room.

angielski przez skype
Pytania

Were you studying when she called you?
Was she watching the match with you when they came?
Were they working when the accident happened?

angielski przez internet
Zdania przeczące

I wasn’t studying when she called me.
They weren’t working when the accident happened.
I wasn’t sleeping when she entered the room.

angielski online
Pytania przeczące

Wasn’t she sleeping when the phone rang?
Weren’t you working when the accident happened?
Weren’t they reading the book when the teacher was out of the classroom?

Tego czasu często używamy z określeniami czasu takimi jak: when, while, in the morning, at night, in the afternoon, at 5 o’clock, during itd.

angielski przez internet
Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic.

Użycie czasu Past Continuous

1.Używamy go, kiedy określamy czynności trwające w określonym momencie w przeszłości np.

I was working yesterday at 8.00.
It was snowing yesterday in the morning.

2. Używamy go dla czynności, które zostały przerwane lub zakłócone w trakcie ich trwania przez inne wydarzenie lub czynność np.

While I was sleeping she called me.
When the phone rang, she was talking to him.
The accident happened when they were working.

3. Używamy go dla wyrażenia czynności odbywających się w tym samym czasie np.

While I was resting she was watching TV.
I was studying while she was making lunch.
What were they doing while they were waiting?

4.Czasu Past Continuous używamy dla opisu sytuacyjnego np.

When she walked into the office, some people were working, two clients were sitting and a woman was talking on the phone.
When she entered the cinema, some people were waiting and some were leaving.

angielski online
Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic.

5.W czasie Past Continuous wyrażamy również irytację np.

She was always shouting at him.
They were always paying them too late and too little.

Zapisz się na próbną, darmową lekcję angielskiego i zobacz ile możesz skorzystać. Wejdź w zakładkę kontakt i wyślij do mnie e-mail. Pewnie się boisz, take jak wiele osób, które nigdy dotąd nie uczyły się języka angielskiego przez internet, jednak zapewniam Cię, że niczym nie ryzykujesz, ponieważ lekcja próbna jest całkowicie darmowa, dzięki czemu możesz przekonać się jak to wszystko działa oraz jak szybko możesz uczyć się języka angielskiego, mając świadomość, że do niczego nie jesteś zobowiązana i nic cię nie ogranicza.
Spróbuj, co Ci szkodzi. Możesz tylko zyskać.

Angielski online

Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!