Inwersja – część 3 – uwaga

Inwersja – część 3 – uwaga

Tak jak napisałem w poprzednim artykule, teraz przejdziemy do inwersji, które dla nas nie jest już tak intuicyjna i niestety tutaj bardzo często popełniamy błędy, ponieważ budujemy zdania na wzór polskich zdań, a to niestety skutkuje błędami. O czym mowa? Już pokaże na przykładzie:

Where is my car? Gdzie jest mój samochód?

Teraz, zobacz co się dzieje kiedy przed tymi pytaniami coś dodamy, konstruując zdania złożone. Podam Ci przykłady zdań poprawnych oraz niepoprawnych, aby można zauważyć różnicę:

Przykład pytania:

Do you know where my car is? Czy wiesz gdzie jest mój samochód? (zdanie poprawne)

Do you know where is my car? (to zdanie jest niepoprawne, ponieważ w drugiej części zdania zastosowaliśmy inwersję a w takich zdaniach  tego nie robimy. W tym błędnym zdaniu utworzyliśmy pytanie w pytaniu, a tego się nie robi. To błąd. Druga cześć zdania po słowie where ma wyglądać jak zdanie oznajmujące a nie jak pytanie czyli nie mówimy: Do you know where is my car? ale Do you know where my car is?  Zwróć uwagę na miejsce czasownika pomocniczego is w zdaniach. To kluczowa sprawa, bo albo zdanie będzie poprawne albo nie.

Teraz przykład zdania oznajmującego:

I know where your car is. Wiem gdzie jest twój samochód. (zdanie poprawne)
I know where is your car. Zdanie niepoprawne. Zwróć uwagę na czasownik pomocniczy is, a konkretnie na to gdzie się znajduje w zdaniu poprawnym i niepoprawnym.

Pora na zdanie przeczące:

I don’t know where your car is. Nie wiem gdzie jest twój samochód. (zdanie poprawne)
I don’t know where is your car. Zdanie niepoprawne.

Zauważ, że w języku polskim mówimy:
Gdzie jest mój samochód?

Czy wiesz gdzie jest mój samochód?

Wiem gdzie jest mój samochód.

Nie wiem gdzie jest mój samochód.

Gdybyśmy nie użyli pytajnika, to zdania wyglądałyby tak samo, niezależnie od tego czy tworzymy pytanie, zdanie oznajmujące, zdanie przeczące po prostu ciągle mamy taką samą kolejność słów: gdzie jest mój samochód. 

W języku angielskim jest inaczej. Musisz uważać na to kiedy należy zrobić inwersję (w zwykłych pytaniach), ale w zdaniu oznajmującym, przeczącym a także w zdaniu złożonym pytającym (nie tworzymy pytania w pytaniu) już tego nie robimy.

Więcej poprawnych przykładów:

Where is she? Gdzie ona jest? (Tutaj stosujemy inwersję czyli czasownik is jest przed she. To zwykłe pytanie)

Do you know where she is? Czy wiesz gdzie ona jest?
I don’t know where she is. Nie wiem gdzie ona jest.

I know where she is. Wiem gdzie ona jest.

How old are you? Ile masz lat? (inwersja tzn. are jest przed you – zwykłe pytanie)
I know how old you are. Wiem ile masz lat. (Brak inwersji. Jest to zdanie oznajmujące, więc nie stosujemy inwersji)

What are you working on? Nad czym pracujesz? (inwersja – pytanie)

I  think I know what you are working on. Myślę, że wiem nad czym pracujesz. (brak inwersji)

How are you? Jak się masz? (inwersja – pytanie)
I don’t know how you are. Nie wiem jak się masz. (brak inwersji)

Teraz kilka przykładów zdań w różnych czasach gramatycznych:

Where were you yesterday? Gdzie byłeś wczoraj? (inwersja – pytanie)
I know where you were yesterday. Wiem gdzie byłeś wczoraj. (brak inwersji)

What have you done? Co zrobiłeś? (inwersja – pytanie)

I don’t know what you have done. Nie wiem co zrobiłeś. (brak inwersji)

Will you go home? Czy pójdziesz do domu? (inwersja – pytanie)

I think you will go home. Myślę, że pójdziesz do domu.  (brak inwersji)

Można napisać dużo więcej na temat inwresji, ale myślę że to da Ci bardzo dobry start.

Angielski online

Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!