Future Simple Czas Przyszły Prosty

Future Simple Czas Przyszły Prosty


Future Simple – czas przyszły, prosty

To jeden z najprostszych czasów gramatycznych w języku angielskim. Używamy go, aby mówić o przyszłości.
Czasownikiem pomocniczym, czyli czasownikiem za pomocą którego tworzymy zdania, przeczenia, pytania w tym czasie gramatycznym jest will oraz won’t = will not. Poza tym, czasowniki które nadają zdaniu znaczenie używamy w pierwszej formie, czyli jako bezokolicznik np. write, speak, work, talk.


Przykładowe zdania w czasie Future Simple:

I will call him. Zadzwonię do niego.
I will not call him. = I won’t call him. Nie zadzwonię do niego.

Will you call him? Czy zadzwonisz do niego? Zadzwonisz do niego? (Prośba)

Will you not call him? Won’t you call him? Czy nie zadzwonisz do niego?

She will do that. Ona to zrobi.
She won’t do that. Ona tego nie zrobi.
Will she do that? Czy ona to zrobi?
Won’t she do that? Czy ona tego nie zrobi?

To co czyni ten czas bardzo prostym jest fakt, że will oraz won’t używamy dla wszystkich osób, czyli I, you, he, she, it, we, they.

Czas Future Simple używamy, gdy:

Podejmujemy decyzję w momencie mówienia, włączając w to groźby, obietnice, ostrzeżenia, prośby

I will buy a car. Kupię samochód. (Właśnie podejmujemy decyzję)
I will call her at 7 pm. Zadzwonię do niej o 7 popołudniu. (Właśnie podjąłem decyzję)
Will you help me? Czy pomożesz mi? (Prośba)
Will you buy it? Czy to kupisz? (prośba)
Will you lend me your book, please? Czy pożyczysz mi twoją książkę? (Grzeczna prośba)
You will be punished. Będziesz ukarany. (Groźba)
I will do that. Zrobię to. (decyzja właśnie podjęta)

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam
Kurs języka angielskiego

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Mówimy o czynnościach przyszłych, które przewidujemy na podstawie naszej wiedzy.

It will be cold in winter. Będzie zimno w zimę. (zawsze jest)
He will apologize to you. On cię przeprosi. (Zawsze tak robi)
She won’t recognize you. Ona cię nie rozpozna. (zawsze ma problem)
AI will change our lives. Sztuczna inteligencja zmieni nasze życie.
You will feel like a fish in water. Poczujesz się jak ryba w wodzie.

Czas Future Simple jest bardzo często używany z takimi słowami lub zwrotami jak: hope, doubt, believe, think, perhaps, probably, promise, wonder, suppose, guess, expect, be afraid, be sure, swear, certainly. Oczywiście te słowa czy zwroty są również używane w innych czasach gramatycznych.   

I hope she will pass her exam. Mam nadzieję, że ona zda swój egzamin. (nadzieja)
I’m sure she will be happy. Jestem pewien, że ona będzie szczęśliwa. (pewność)
I doubt that she will come to the party. Wątpię, że ona przyjdzie na imprezę. (wątpliwość)
I think, you will like him. Myślę, że go polubisz. (przekonanie, że coś nastąpi)
I promise, I will fix your car. Obiecuję, że naprawię twój samochód.
I don’t think she will accept it. Nie sądzę, że ona zaakceptuje to.
Do you think she will agree? Czy uważasz, że ona się zgodzi?
Perhaps he will be busy. Być może będzie zajęty.
She believes he will get the job. Ona wierzy, że on dostanie tę pracę
I wonder what she will do about that. Zastanawiam się, co ona zrobi w związku z tym.
I suppose she will find out about that. Przypuszczam, że ona się dowie o tym.
I’m afraid it will be a difficult choice. Obawiam się, że to będzie trudny wybór.
I swear I won’t forget about you. Przysięgam, że nie zapomnę o tobie.
They will certainly employ you. Oni z pewnością zatrudnią cię.
I will probably be late for the meeting. Prawdopodobnie spóźnię się na spotkanie.

Czas Future Simple również używamy, gdy mówimy o pewnych wydarzeniach, często formalnych, które wystąpią i nie mamy na nie wpływu.
The concert will start at 8 p.m. Koncert rozpocznie się o 8 wieczorem. (To nie jest mój plan. Ktoś inny to ustalił)
She will turn 18 soon. Wkrótce będzie miała 18 lat. Niedługo ukończy 18 lat.
The train will depart at 8 a.m. Pociąg odjedzie o 8 rano. (W czasie Present Simple też można zbudować takie zdanie z tym, że znaczenie będzie trochę inne. (The train departs at 8 a.m. Pociąg odjeżdża o 8 rano. )
They will have a party on Monday. Zorganizują przyjęcie w poniedziałek.
The doctor will see you at 11. Lekarz przyjmie cię o 11:00
The ceremony will begin at 8:00. Ceremonia rozpocznie się o 8.00.
I will meet Mr. Robbins on Tuesday. Spotkam się z panem Robbins’em we wtorek.

Uważaj na użycie czas Future Simple, ponieważ czasami mogą z tego wyniknąć problemy.
Will you go shopping? Czy pójdziesz na zakupy? (prośba, abyś poszedł na zakupy)
Will you be going shopping? Czy pójdziesz na zakupy? ( To zwykłe pytanie. Użyty jest tutaj czas Future Continuous- to temat na oddzielny artykuł)

Czasownik pomocniczy will możesz skracać do ‘ll.

I’ll work. Będę pracować
You’ll work. Będziesz pracować. Będziecie pracowali.
He’ll work. On będzie pracował.
She’ll work. Ona będzie pracowała.
It’ll work. To będzie działało.
We’ll work. Będziemy pracować.
They’ll work. Oni będą pracować. One będą pracowały.

Uwaga! Nie stosuj skrótu ‘ll w sytuacjach formalnych.
Wtedy stosujemy pełną formę tego czasownika czyli will.

W czasie Future Simple czasami stosujemy czasownik pomocniczy Shall, dotyczy to pierwszej osoby liczby pojedynczej oraz mnogiej, czyli I oraz We. Zazwyczaj ogranicza się stosowanie shall tylko do pytań, kiedy coś proponujemy lub grzecznie pytamy.

Shall I help you? Czy mam ci pomóc?
Shall we begin? Rozpoczniemy?
Shall we go? Pójdziemy?
Shall we dance? Zatańczymy?
Shall I order dinner? Czy mam zamówić obiad?

Zobacz, jak wyglądają krótkie odpowiedzi w tym czasie:

Will you help me? Pomożesz mi?
Yes, I will. Tak, pomogę. (Przy pozytywnej, krótkiej odpowiedzi nie skracamy will do ‘ll.)
Will you do that? Zrobisz to?
No, I won’t. Nie, nie zrobię. (Przy przeczeniu możemy użyć skrótu won’t)

Trochę więcej prostych pytań

Will you go to the party tomorrow? – Czy pójdziesz na imprezę jutro?

Will she arrive on time? – Czy ona przyjdzie na czas?

Will they call us later? – Czy zadzwonią do nas później?

Will he pass the exam? – Czy zda egzamin?

Will it rain tomorrow? – Czy jutro będzie padać?

Will you travel next week? – Czy będziesz podróżować w przyszłym tygodniu?

Will she cook dinner tonight? – Czy ona ugotuje obiad dziś wieczorem?

Will they visit their grandparents this weekend? – Czy oni odwiedzą swoich dziadków w ten weekend?

Will he buy a new car soon? – Czy on kupi niedługo nowy samochód?

Will it snow this winter? – Czy w tym roku będzie padał śnieg?

Will you help me with my project? – Czy pomożesz mi z moim projektem?

Will she attend the conference? – Czy ona weźmie udział w konferencji?

Will they finish the construction on time? – Czy oni skończą budowę na czas?

Will he learn to play the guitar? – Czy on nauczy się grać na gitarze?

Will it be sunny tomorrow? – Czy jutro będzie słonecznie?

Will you start a new job next month? – Czy rozpoczniesz nową pracę w przyszłym miesiącu?

Will she win the competition? – Czy ona wygra zawody?

Will they invite us to their wedding? – Czy oni zaproszą nas na swoje wesele?

Will he fix the broken window? – Czy on naprawi zepsute okno?

Will it be hot in the summer? – Czy latem będzie gorąco?

Will you meet your friends for lunch? – Czy spotkasz się na lunchu z przyjaciółmi?

Will she pass the driving test? – Czy ona zda egzamin na prawo jazdy?

Will they complete the assignment before the deadline? – Czy oni ukończą zadanie przed terminem?

Will he find a new apartment? – Czy on znajdzie nowe mieszkanie?

Will it get colder tonight? – Czy dziś wieczorem będzie zimniej?

Will you attend the concert next week? – Czy będziesz uczestniczyć w koncercie w przyszłym tygodniu?

Will she graduate from college next year? – Czy ona ukończy studia w przyszłym roku?

Will they win the championship? – Czy oni wygrają mistrzostwa?

Will he finish reading the book? – Czy on skończy czytać książkę?

Will it get dark soon? – Czy niedługo będzie ciemno?

Will you take a vacation next month? – Czy w przyszłym miesiącu pojedziesz na wakacje?

Pytania szczegółowe

Where will you go? Gdzie pójdziesz?
When will she come? Kiedy ona przyjdzie?
What will you do? Co zrobisz?
How will you react? Jak zareagujesz?
What will happen? Co się stanie?
Who will you be? Kim będziesz?
What will you do tomorrow? – Co zrobisz jutro?

Which movie will she watch tonight? – Jaki film ona obejrzy dziś wieczorem?

When will they arrive at the airport? – Kiedy oni przyjadą na lotnisko?

Where will he go on vacation? – Gdzie on pojedzie na wakacje?

Whom will you invite to the party? – Kogo zaprosisz na imprezę?

Why will she leave early? – Dlaczego ona wyjdzie wcześnie?

How will they solve the problem? – Jak oni rozwiążą ten problem?

What will you eat for breakfast? – Co będziesz jeść na śniadanie?

Which book will she read next? – Którą książkę ona przeczyta następną?

When will they finish the project? – Kiedy oni skończą ten projekt?

Where will he meet his friends? – Gdzie on spotka się ze swoimi przyjaciółmi?

Whom will you call later? – Do kogo zadzwonisz później?

Why will she study abroad? – Dlaczego ona będzie studiować za granicą?

How will they get to the party? – Jak oni dotrą na imprezę?

What will you wear to the wedding? – Co będziesz miała na sobie na ślub?

Which restaurant will she choose for dinner? – Którą restaurację ona wybierze na obiad?

When will they start the concert? – Kiedy oni rozpoczną koncert?

Where will he find the necessary information? – Gdzie on znajdzie potrzebne informacje?

Whom will you ask for help? – Kogo poprosisz o pomoc?

Why will she take a break from work? – Dlaczego ona zrobi sobie przerwę od pracy?

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam.
Angielski online

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Dodatkowe przykładowe zdania w czasie Future Simple

I will be at home. Będę w domu.
Will I be at home? Czy będę w domu?
She will be at work? Ona będzie w pracy.
Will she be at work? Czy ona będzie w pracy?
I will visit my grandparents tomorrow. – Odwiedzę moich dziadków jutro.

She will start a new job next week. – Ona rozpocznie nową pracę w przyszłym tygodniu.

We will go on vacation next month. – Pojedziemy na wakacje w przyszłym miesiącu.

He will buy a new car soon. – On niedługo kupi nowy samochód.

They will finish their homework before dinner. – Oni skończą swoje zadanie przed kolacją.

Will you help me with the project? – Pomożesz mi z projektem?

Will she learn to play the piano? – Nauczy się grać na pianinie?

Will they attend the conference? – Wezmą udział w konferencji?

Will he pass the exam? – Zda egzamin?

Will it rain tomorrow? – Będzie padać jutro?

I will cook dinner tonight. – Ugotuję obiad dziś wieczorem.

She will travel to Europe next year. – Ona pojedzie do Europy w przyszłym roku.

We will start a new business. – Rozpoczniemy nowy biznes.

He will visit his friend in the hospital. – On odwiedzi swojego przyjaciela w szpitalu.

They will celebrate their anniversary next month. – Oni będą świętować swoją rocznicę w przyszłym miesiącu.

Will you attend the concert tonight? – Będziesz uczestniczyć w koncercie dziś wieczorem?

Will she meet her friends for lunch? – Spotka się z przyjaciółmi na lunch?

Will they win the game? – Wygrają grę?

Will he find a new job soon? – Znajdzie niedługo nową pracę?

Will it snow in the winter? – Będzie padał śnieg zimą?

I will take a vacation next year. – Pojadę na wakacje w przyszłym roku.

She will start a new hobby. – Ona rozpocznie nowe hobby.

We will celebrate Christmas with our family. – Będziemy świętować Boże Narodzenie z naszą rodziną.

He will learn a new language. – On nauczy się nowego języka.

They will move to a new city. – Przeprowadzą się do nowego miasta.

Will you join us for dinner? – Dołączysz do nas na kolację?

Will she pass the driving test? – Zda egzamin na prawo jazdy?

Will they buy a new house? – Kupią nowy dom?

Will he finish his project on time? – Skończy swój projekt na czas?

Will it be hot in the summer? – Będzie gorąco latem?

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam
Kurs języka angielskiego

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.Zapraszam na angielski przez internet sam na sam
Nauka angielskiego online

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez internet

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!