17 bardzo przydatnych czasowników frazalnych oraz dlaczego musisz je znać

17 bardzo przydatnych czasowników frazalnych oraz dlaczego musisz je znać


Czasowniki frazalne, prosto mówiąc, to pewne konstrukty, frazy, które składają się najczęściej z dwóch, czasami trzech słów. To, co jest tutaj istotne to fakt, że warto je znać, ponieważ są bardzo często używane. Co więcej, ignorowanie nauki czasowników frazalnych, co często ma miejsce, prowadzi do braku zrozumienia innych osób, szczególnie tzw. native speakers czyli osób, dla których język angielski jest językiem rodzimym, ponieważ właśnie te osoby używają czasowników frazalnych prawie cały czas.

Inną istotną informacją na temat czasowników frazalnych jest ich znaczenie, które niestety nie zawsze można zrozumieć tłumacząc pojedyncze słowa. Często jest tak, że po prostu musisz znać na pamięć znaczenie danego czasownika frazalnego, ponieważ sama logika i umiejętność dedukcji nie wystarczy.

Występuje tutaj jeszcze jedna trudność tzn. czasowniki frazalne często posiadają więcej znaczeń niż jedno, dlatego, jak to zwykle bywa, kontekst odgrywa kolosalnie ważną rolę.

Przykłady czasowników frazalnych oraz wybrane ich znaczenie:

Call off – to cancel odwołać, anulować np. spotkanie

Turn up – to arrive  przybyć, pojawić się (gdzieś)

Back up – to support  wesprzeć, poprzeć np. kogoś

Work out – to exercise ćwiczyć

Look after – take care of opiekować się np. kimś, czymś

Get away – to escape uciec

Put off – to postpone  odłożyć np. spotkanie

Carry on – to continue

Look for – try to find  szukać

Hold on – wait a short time zaczekaj

Wake up – stop sleeping obudzić się

Go back – return to a place wrócić

Check out – to check, to make sure that everything is ok, sprawdzić, obczaić

Turn out – to happen in a particular way or to have a particular result, okazać się

Give up – resign, zrezygnować

Take off – to remove a piece of clothing, shoes – rozebrać ubranie, ściągnąć buty

Run out of -to use, finish or sell all of something skończyć się, wyczerpać coś

Zapraszam na lekcje angielskiego przez internet. Poczuj się jak w domu i rób postępy.

https://www.angielskiyes.pl/kontakt/

Przykłady czasowników frazalnych w zdaniach:

The wedding was called off at the last minute.
I need to call off the meeting.

I didn’t expect him to turn up at the party.
Do you think he will turn up?

I hope you will back me up in the meeting.
He wanted me to back him up during the meeting.

When are you going to work out?
Where do you usually work out?

Who’s going to look after the children?
She looked after my dog.

I’m getting away from work early today.
She wanted to get away from the crowd.

I’m sorry, I have to put off our appointment until next week.
If you want to learn English, don’t put it off and start doing something now.

They carried on asking questions.
I guess, you shouldn’t carry on living like this.

She has no idea what she’s looking for.
Is he looking for a job?

Hold on, she can run so fast in high heels.
Hold on a moment, I need to find my glasses.

Wake me up before you leave.
I woke my sister up so she wouldn’t miss her train.

I’m going to go back to my office and finish my work.
Why did you go back there?

Do you think she’s going to give up smoking?
He gave up alcohol.

Take off your wet clothes.
He took off his shoes and he had huge holes in his socks.

I’m running out of patience with you.
I’m afraid we’ve run out of milk.

Check it out with her before you call him.
She wanted to check out the company.

It turn out that she was right.
The situation turned out to be more challenging than we had expected.


Zapraszam na lekcję języka angielskiego online. Koniec z odkładaniem tego na potem, pora zabrać się za to konkretnie.
https://www.angielskiyes.pl/kontakt/

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!