The Present Simple Tense – Czas Teraźniejszy prosty angielski online

The Present Simple Tense – Czas Teraźniejszy prosty angielski online

Present Simple Tense  tzw. Czas teraźniejszy prosty. Jest to kolejny, bardzo często używany czas w języku angielskim, szczególnie kiedy mówimy o czymś stałym, powtarzalnym, o uczuciach a także kiedy mówimy o pewnych harmonogramach np. kiedy przyjeżdża autobus, pociąg czy też kiedy odlatuje samolot. Zanim przejdziemy do teorii pokażę kilka prostych zdań zbudowanych właśnie w tym czasie.

Struktura dla wszystkich osób oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej czyli używam tej struktury dla I, you, we, they (ja, ty, wy, my, oni, one). Czasownikiem pomocniczym jest tutaj Do oraz  Don’t   inaczej Do not. W zdaniach oznajmujących zazwyczaj nie dajemy czasownika pomocniczego Do.

I work every day. Pracuję codziennie.  (zdanie oznajmujące, zwyczaj)

Do I work every day?  Pracuję codziennie? Czy pracuję codziennie? (pytanie, zwyczaj)

I don’t work every day. Nie pracuję codziennie. (przeczenie, zwyczaj)

Don’t I work every day? Czy nie pracuję codziennie? (pytanie przeczące, zwyczaj)

We buy books. (zdanie, zwyczaj) My kupujemy książki. (zwyczaj, coś powtarzalnego. Nie chodzi tutaj o tę chwilę, ponieważ do tego używamy czasu present continuous)

Do we buy books? Kupujemy książki? Czy kupujemy książki? (pytanie, zwyczaj)

We don’t buy books. Nie kupujemy książek. My nie kupujemy książek. (przeczenie, zwyczaj)

Don’t we buy books? Nie kupujemy książek? Czy nie kupujemy książek? (pytanie przeczące, zwyczaj)

They come here regularly. Oni przychodzą tutaj regularnie.

Do they come here regularly? Czy oni przychodzą tutaj regularnie?

They don’t come here regularly. Oni nie przychodzą tutaj regularnie.

Don’t they come here regularly?  Czy oni nie przychodzą tutaj regularnie?

Ewa and Adam swim very often. Ewa i Adam pływają bardzo często.

Do Ewa and Adam swim very often? Czy Adam i Ewa pływają bardzo często?

Ewa and Adam don’t swim very often. Ewa i Adam nie pływają bardzo często.

Don’t Ewa and Adam swim very often? Czy Ewa i Adam nie pływają bardzo często.

Krótkie odpowiedzi

Do you like me?  Yes, I do. Czy mnie lubisz? Tak, lubię cię. (Zauważ, że zamiast powtarzania całego zdania:  Yes, I like you wystarczy : Yes, I do.

Do you speak English? No, I don’t. Czy mówisz po angielsku? Nie, nie mówię.

Struktura tylko dla trzeciej osoby liczby pojedynczej czyli używam tej struktury dla He, she, it,  (on, ona, ono, to). Czasownikiem pomocniczym jest tutaj słowo Does oraz doesn’t inaczej does not. W zdaniach oznajmujących zazwyczaj nie dajemy czasownika pomocniczego Does oraz warto pamiętać, że do czasownika nadającego znaczenie zdaniu dodajemy literę s lub litery es .

She speaks English. Ona mówi po angielsku. (zdanie oznajmujące, zwróć uwagę na to, że do czasownika dodaliśmy literkę s.

Does she speak English? Czy ona mówi po angielsku? (Kiedy w zdaniu występuje does lub doesn’t jako czasownik pomocniczy, to do czasownika dającego znaczenie zdaniu nie dodajemy literki s.

She doesn’t speak English. Ona nie mówi po angielsku?

Doesn’t she speak English? Czy ona nie mówi po angielsku?

Adam works on Saturdays. Adam pracuje w soboty. (zdanie oznajmujące, zwróć uwagę na to, że do czasownika dodaliśmy literkę s.

Does Adam work on Saturdays? Czy Adam pracuje w soboty? (Kiedy w zdaniu występuje does lub doesn’t jako czasownik pomocniczy, to do czasownika dającego znaczenie zdaniu nie dodajemy literki s.

Adam doesn’t work on Saturdays. Adam nie pracuje w soboty.

Doesn’t Adam work on Saturdays? Czy Adam nie pracuje w soboty?

Krótkie odpowiedzi dla trzeciej osoby liczby pojedynczej

Does she like you? Yes, she does. Czy ona cię lubi? Tak, ona mnie lubi.

Does she read books? No, she doesn’t. Czy ona czyta książki? Nie, ona nie czyta książek.

Przykłady zdań -mieszane

I love her. Kocham ją.

She loves me. Ona kocha mnie.

Do you love her? Czy kochasz ją?

Does she love you? Czy ona kocha ciebie?

I don’t love her. Ja nie kocham jej.

She doesn’t love me. Ona nie kocha mnie.

Don’t I love her? Czy ja jej nie kocham?

Doesn’t she love me? Czy ona mnie nie kocha?

I learn English online. Uczę się angielskiego przez internet.

Kasia learns English online. Ona uczy się angielskiego przez internet.

Do I learn English online? Czy ja uczę się angielskiego przez internet?

Does Kasia learn English online? Czy Kasia uczy się angielskiego przez internet?

I don’t learn English online? Ja nie uczę się angielskiego przez internet.

Kasia doesn’t learn English online? Kasia nie uczy się angielskiego przez internet.

Don’t I learn English online? Czy ja nie uczę się angielskiego przez internet?

Doesn’t Kasia learn English online? Czy Kasia nie uczy się angielskiego przez internet?

We speak English online? Mówimy po angielsku przez internet.

We don’t speak English online. Nie mówimy po angielsku przez internet.

Do we speak English online? Czy mówimy po angielsku przez internet?

Don’t we speak English online? Czy nie mówimy po angielsku przez internet?

They want to speak English. One chcą mówić po angielsku. (they oznacza oni, one)

They don’t want to speak English. One nie chcą mówić po angielsku.

Do they want to speak English? Czy one chcą mówić po angielsku?

Don’t they want to speak English? Czy one nie chcą mówić po angielsku?

Kiedy używać czasu Present Simple?

Kiedy mówimy o czynnościach powtarzalnych oraz zwyczajach np. I always eat breakfasts. Zawsze jem śniadania

I see him twice a week. Widzę go dwa razy w tygodniu.

Kiedy  mówimy o stałych sytuacjach np. I live in Katowice. Mieszkam w Katowicach.

Kiedy komentujemy np. mecze piłki nożnej : He passes the ball to Nowak. On podaje piłkę Nowakowi.

Kiedy mówimy o rozkładach jazdy np. The train leaves at 9am. Pociąg odjeżdża o 9 rano.

The plane takes off at 5pm. Samolot odlatuje o 5 popołudniu.

Kiedy mówimy o różnych imprezach na które my nie mamy wpływu tzn. to nie jest nasz plan, np. The Olympic Games start next week. Olimpiada zaczyna się w przyszłym tygodniu.

Zaproszenie na angielski online czyli angielski przez skype lub inny komunikator

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez Skype

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!