The Present Continuous Tense – Czas Teraźniejszy Ciągły angielski online

The Present Continuous Tense – Czas Teraźniejszy Ciągły angielski online

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

A co to takiego? Jest to jeden z podstawowych czasów gramatycznych, który jest bardzo często używany w języku angielskim, przede wszystkim, aby wyrazić, że coś się dzieje właśnie teraz, mniej więcej teraz oraz dla wyrażania zaplanowanej przyszłości i w paru innych sytuacjach. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli od razu przejdę do przykładów i pokażę Ci strukturę zdań budowanych w tym czasie. Najpierw przyjrzyj się podanym zdaniom a potem przeczytaj resztę. Zwróć szczególną uwagę na to jak zachowują się pewne słowa.

I am drinking water. Piję wodę. Ja piję wodę.

Am I drinking water? Piję wodę? Czy ja piję wodę?

I am not drinking water. Nie piję wody. Ja nie piję wody.

Am I not drinking water? Nie piję wody? Czy ja nie piję wody?

I am drinking water. Piję wodę. Ja piję wodę.

I am not drinking water. Nie piję wody. Ja nie piję wody.

Am I drinking water? Piję wodę? Czy ja piję wodę?

Am I not drinking water? Nie piję wody? Czy ja nie piję wody?

She is eating. Ona je.

Is she eating? Ona je? Czy ona je?

She is not eating. Ona nie je.

Is she not eating? Czy ona nie je?

She is eating. Ona je.

She is not eating. Ona nie je.

Is she eating? Ona je? Czy ona je?

Is she not eating? Czy ona nie je?

Tom is running. Tom biegnie.

Is Tom running? Tom biegnie? Czy Tom biegnie?

Tom is not running. Tom nie biegnie.

Is Tom not running? Tom nie biegnie? Czy Tom nie biegnie?

Tom is running. Tom biegnie.

Tom is not running. Tom nie biegnie.

Is Tom running? Tom biegnie? Czy Tom biegnie?

Is Tom not running? Tom nie biegnie? Czy Tom nie biegnie?

You are cooking. Gotujesz. Ty gotujesz.

Are you cooking? Gotujesz? Czy gotujesz?

You are not cooking. Nie gotujesz. Ty nie gotujesz.

Are you not cooking? Nie gotujesz? Czy ty nie gotujesz?

You are cooking. Gotujesz. Ty gotujesz.

You are not cooking. Nie gotujesz. Ty nie gotujesz.

Are you cooking? Gotujesz? Czy gotujesz?

Are you not cooking? Nie gotujesz? Czy ty nie gotujesz?

We are writing. Piszemy. My piszemy.

Are we writing? Piszemy? Czy my piszemy?

We are not writing. Nie piszemy. My nie piszemy.

Are we not writing? Nie piszemy? Czy my nie piszemy?

We are writing. Piszemy. My piszemy.

We are not writing. Nie piszemy. My nie piszemy.

Are we writing? Piszemy? Czy my piszemy?

Are we not writing? Nie piszemy? Czy my nie piszemy?

They are painting. Oni malują. Malują.

Are they painting? Czy oni malują? Malują?

They are not painting. Oni nie malują. Nie malują.

Are they not painting? Czy oni nie malują? Nie malują?

They are painting. Oni malują. Malują.

They are not painting. Oni nie malują. Nie malują.

Are they painting? Czy oni malują? Malują?

Are they not painting? Czy oni nie malują? Nie malują?

Ogólny wzór struktury zdań twierdzących w tym czasie wygląda następująco:

Osoba lub rzecz + czasownik pomocniczy (am, is , are) + czasownik w formie ciągłej tzn. z końcówką ing np. reading, working, speaking, swimming, watching

Zdania twierdzące

I am working now.  Ja pracuję teraz. (chodzi o bieżący moment a nie coś stałego)

She is speaking with him. Ona rozmawia z nim. (teraz)

We are dancing.  My tańczymy. (teraz)

I am reading a book.  Czytam książkę. (teraz)

They are talking. Oni rozmawiają. (teraz)
He is going to Germany tomorrow. On  jedzie do Niemiec jutro. (plan)

Czasownik pomocniczy am używamy dla I czyli kiedy mówimy o sobie np. I am dancing. Tańczę. Ja tańczę.

Czasownik pomocniczy is używamy dla He, She, It czyli dla On, Ona, To np.
He is walking. Ona spaceruje.

She is drawing. Ona rysuje.
It is working. To działa. (np. urządzenie)

Czasownik pomocniczy are używamy dla You (Ty, Wy), We (My), They (Oni, One) tzn. dla you oraz całej liczby mnogiej np.
You are watching a movie. Oglądasz film. Oglądacie film.
We are resting. Odpoczywamy.
They are sleeping. Oni śpią. One śpią.

Zwróćmy uwagę na to, że słowa you i they mają podwójne znaczenie, a mianowicie you oznacza ty, wy  a they oznacza oni, one. Skąd wiemy jak należy przetłumaczyć dane słowo? Oczywiście z kontekstu sytuacyjnego np. kiedy używam słowa you i rozmawiam z jedną osobą, to oczywiście tłumaczymy to jako ty. Kiedy natomiast mówię do dwóch lub większej liczby osób, to wtedy słowo you tłumaczymy jako wy, za wyjątkiem sytuacji kiedy zwracamy się tylko do jednej osoby w danej grupie, ponieważ wtedy tłumaczymy you jako ty.

Pytania

Pytania w języku angielskim tworzymy przez inwersję czyli przestawiamy czasowniki pomocnicze (am, is, are) do przodu.

Am I working now? Pracuję teraz? Czy pracuję teraz?

Are we dancing?  Tańczymy? Czy tańczymy?

Am I reading a book? Czytam ksiązkę? Czy czytam książkę?1

Are they talking? Rozmawiają? Czy oni rozmawiają?

Is he going to Germany tomorrow? Czy on jedzie do Niemiec jutro?

Przeczenia

I am not working now. Nie pracuję teraz.

She is not speaking with him. Ona nie rozmawia z nim.

We are not dancing. Nie tańczymy.

I am not reading a book. Nie czytam książki.

They are not talking. Oni nie rozmawiają.

He is not going to Germany tomorrow. On nie jedzie do Niemiec jutro.

Pytanie przeczące

Am I not working now? Czy nie pracuję teraz?

Are we not dancing?   Czy my nie tańczymy?

Am I not reading a book?  Czy nie czytam książki?

Are they not talking? Czy oni nie rozmawiają?

Is he not going to Germany tomorrow? Czy on nie jedzie do Niemiec jutro?

Kiedy używać czasu Present Continuous?

Kiedy coś dzieje się właśnie teraz

I am eating. Jem. Ja jem.

I am speaking to you. Mówię do ciebie.

I am going by bus. Jadę autobusem.

Kiedy coś dzieje się mniej więcej teraz

I am reading a book. Czytam książkę. Takie zdanie może oznaczać, że czytam książkę właśnie teraz ale też, że jestem w trakcie czytania książki czyli niekoniecznie czytam ją w tym momencie. W tym momencie mogę rozmawiać z tobą.

I am painting my apartment. Maluję moje mieszkanie. (Jestem w trakcie, teraz może odpoczywam)

Kiedy mówimy o zaplanowanej przyszłości

I am working on Saturday. Pracuję w sobotę. ( w konkretną sobotę, w tę sobotę)

I am going to the cinema tomorrow. Idę do kina jutro.

She is going to Germany next week. Ona jedzie do Niemiec w przyszłym tygodniu.

Kiedy mówimy o tymczasowych sytuacjach

I am working for them. Pracuję dla nich. ( np. Tylko w czasie tych wakacji. To nie jest moja stała praca)

She is helping me. Ona pomaga mi. (Normalnie ona tego nie robi, ale teraz ma więcej czasu)

Kiedy wyrażamy negatywne emocje

You are always coming late! Zawsze przychodzisz spóźniony!

You are constantly speaking about yourself! Stale mówisz o sobie!

Kiedy mówimy o jakichś zmianach

Prices are growing very fast. Ceny rosną bardzo szybko.

You are getting faster and faster. Stajesz się coraz szybszy.

Skróty czasowników pomocniczych (am is are)
Kiedy używamy tego czasu gramatycznego bardzo często używamy skrótów:

I am = I’m

She is = She’s
He is = He’s
It is = It’s
You are = You’re
We are = We’re
They are = They’re

I am working. = I’m working. Pracuję

You are speaking about me. =You’re speaking about me. Mówisz o mnie.

She is reading a book. =She’s reading a book. Ona czyta książkę.

He is writing an e-mail. =He’s writing an e-mail. On pisze e-mail’a.

We are making a cake. We’re making a cake. Robimy ciasto.

You are jumping. =You’re jumping. Skaczecie. Skaczesz.

They are dancing. = They’re dancing. Oni tańczą. One tańczą.

Zaproszenie na angielski online czyli angielski przez skype lub inny komunikator

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez Skype

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!