Present Simple vs Present Continuous porównanie podobnych zdań

Present Simple vs Present Continuous porównanie podobnych zdań

I meet her from time to time (powtarzalność) but I’m not meeting her today (bieżąca sytuacja). Spotykam ją od czasu do czasu, ale nie spotykam się z nią dzisiaj.

She doesn’t like working too hard (zwyczaj, nawyk) but now she’s working very hard (bieżąca sytuacja) because she wants to ask her boss for a pay rise.
Ona nie lubi pracować zbyt ciężko, ale teraz ona pracuje bardzo ciężko, ponieważ ona chce poprosić szefową o podwyżkę.

I live in Katowice but this week I’m living in Opole. Mieszkam w Katowicach (to coś stałego), ale w tym tygodniu mieszkam w Opolu (to coś przejściowego).

I never call her so late (zwyczaj, rutyna) as I am today (bieżąca sytuacja, I am zamiast I am calling).
Nigdy nie dzwonię do niej tak późno jak dzisiaj.

She swims very fast (umiejętność, zwyczaj, powtarzalność) but now she’s swimming slowly (bieżąca sytuacja).
Ona pływa bardzo szybko, ale teraz ona płynie wolno.

Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

I read books regularly (coś powtarzalnego) but currently, I’m not reading any book (bieżąca sytuacja).
Czytam książki regularnie, ale obecnie nie czytam żadnej książki.

I always love going for a walk (powtarzalność, zwyczaj), but I’m not going for a walk now.
Zawsze uwielbiam pójść na spacer, ale nie idę na spacer teraz.

You’re always coming home so dirty.
Zawsze przychodzisz do domu taki brudny. (negatywne emocje, jestem wkurzony).

Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

We never go to the mountains for Christmas (zwyczaj, powtarzalność), but this year we’re going (zaplanowana przyszłość). Nigdy nie jeździmy w góry na Święta Bożego Narodzenia, ale w tym roku jedziemy.

I have my dinner at 7 (to godzina rozpoczęcia) so don’t call me at 7.15 since I’m having my dinner.
Jem kolację o 7, więc nie dzwoń do mnie 7.15, ponieważ jem moją kolację (jestem w trakcie).

The bus arrives at 11.05 (rozkład jazdy, nie mam na niego wpływu) but I’m going to the cinema at 8 pm (mój plan, zaplanowana przyszłość).
Autobus przyjeżdża o 11.05, ale ja idę do kina o 8 wieczorem.

The movie starts at 9.00 pm (harmonogram, nie mam na to wpływu) but I’m meeting him at 8.15 pm (mój plan, zaplanowana przyszłość).
Film rozpoczyna się o 9 wieczorem, ale ja spotykam się z nim o 8.15 wieczorem.

Zapraszam na angielski online, czyli angielski przez skype lub inny komunikator

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez Skype

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!