2 superważne frazy, które ułatwią ci mówienie w języku angielskim

2 superważne frazy, które ułatwią ci mówienie w języku angielskim

 

Jak powiedzieć w języku angielskim chcę, żeby ktoś coś zrobił?

Możemy użyć do tego dwóch prostych fraz, które są bardzo podobne w swojej konstrukcji:

1) Want somebody to do something

I want you to help me. Chcę żebyś mi pomógł.
I want her to buy me a new book. Chcę, żeby kupiła mi nową książkę.
We want her to get ready for the exam. Chcemy, żeby przygotowała się na egzamin.
They want us to spend more time with them. Oni chcą, żebyśmy spędzali więcej czasu z nimi.
He wants me to sell my car. On chce, żebym sprzedał mój samochód.
Kate and Tom want us to visit them. Kate i Tom chcą, żebyśmy ich odwiedzili.
She wants me to speak to him. Ona chce, żebym z nim porozmawiał.

I wanted her to help me. Chciałem, żeby mi pomogła.
Tom wanted me to send the document. Tom chciał, żebym wysłał ten dokument.
We wanted her to forget about that. Chcieliśmy, żeby zapomniała o tym.
My boss wanted me to stay longer at work. Mój szef chciał, żebym został dłużej w pracy.

 

She doesn’t want me to go to Germany. Ona nie chce, żebym pojechał do Niemiec.
We don’t want her to spend time with him. Nie chcemy, żeby ona spędzała czas z nim.
I don’t want you to behave like that. Nie chcę, żebyś się zachowywał w taki sposób.
He doesn’t want me to be late. Ona nie chce, żebym się spóźnił.
They don’t want me to speak about that. Oni nie chcą, żebym mówił o tym.
I don’t want my kids to get up so early. Nie chcę, żeby moje dzieci wstawały tak wcześnie.
Ewa doesn’t want Adam to hurt her. Ewa nie chce, żeby Adam ją zranił.

She didn’t want me to talk about that. Ona nie chciała, żebym o tym mówił.
They didn’t want us to find out about that. Nie chcieli, żebyśmy się o tym dowiedzieli.
The coach didn’t want us to lose the match. Trener nie chciał, żebyśmy przegrali ten mecz.
I didn’t want her to give up. Nie chciałem, żeby się poddała.
Tom wanted me to bring the invoice. Tom chciał, żebym przywiózł tę fakturę.

Do you want me to help you? Czy chcesz, żebym ci pomógł?
How much money does she want us to pay her? Ile pieniędzy ona chce, żebyśmy jej zapłacili?
Why do you want me to wait for you? Dlaczego chcesz, żebym zaczekał na ciebie?
What do you want Kate and Adam to do? Co chcesz, żeby Kate i Adam zrobili?
When do you want me to pick you up? Kiedy chcesz, żebym cię odebrał?
Who wants you to do that? Kto chce, żebyś to zrobił?
What do you want me to say? Co chcesz, żebym powiedział?
Why do you want them to apologize to you? Dlaczego chcesz, żeby oni cię przeprosili?
Do you want me to explain it to you? Czy chcesz, żebym ci to wyjaśnił?

Why don’t you want her to do that? Dlaczego nie chcesz, żeby ona to zrobiła?
Why doesn’t she want us to go there? Dlaczego ona nie chce, żebyśmy tam pojechali?
Who doesn’t want you to inform her about that? Kto nie chce, żebyś ją poinformował o tym?
What don’t you want her to do? Czego nie chcesz, żeby ona zrobiła?
Where don’t they want us to go? Gdzie oni nie chcą, żebyśmy pojechali?


Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

 

2) Would like somebody to do something

To jest bardzo podobny zwrot, tylko grzeczniejszy.

I would like you to help me. Chciałbym, żebyś mi pomógł.
I would like her to buy me something to eat. Chciałbym, żeby ona kupiła mi coś do jedzenia.
She would like us to visit her city. Ona chciałaby, żebyśmy odwiedzili jej miasto.
We would like you to work for us. Chcielibyśmy, żebyś pracował dla nas.
She would like me to change my job. Ona chciałaby, abym zmienił pracę.
Ewa would like Adam to work much more. Ewa chciałaby, aby Adam pracował znacznie więcej.


She wouldn’t like me to meet with them. Ona nie chciałaby, abym się spotkał z nimi.
I wouldn’t like you to get me wrong. Nie chciałbym, abyś źle mnie zrozumiała.
She wouldn’t like them to drink alcohol there. Ona nie chciałaby, aby oni pili tam alkohol.
Ewa wouldn’t like Adam to spend all the money. Ewa nie chciałaby, aby Adam wydał całe pieniądze.
I wouldn’t like my children to spend time with them. Nie chciałbym, aby moje dzieci spędzali czas z nimi.
 
Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!


Would you like me to pick you up? Czy chciałabyś, żebym cię odebrał?
Would they like me to do the shopping for them? Czy oni chcieliby, abym zrobił dla nich zakupy?
Why would Adam like me to go there? Dlaczego Adam chciałbym, abym tam pojechał?
Who would you like me to talk to? Z kim chciałbyś, abym porozmawiała?
Where would you like her to buy it? Gdzie chcesz, żeby ona kupiła to?

Wouldn’t she like Ewa to go to a good school? Czy ona nie chciałaby, żeby Ewa poszła do dobrej szkoły?
Wouldn’t you like them to work for your company? Czy nie chciałbyś, aby oni pracowali dla twojej firmy?
Wouldn’t you like me to bring you the documents? Czy nie chciałabyś, abym przyniósł ci te dokumenty?
What wouldn’t she like you to do? Co ona nie chciałaby, abyś zrobił?
Who wouldn’t he like me to call? Do kogo on nie chciałby, abym zadzwoniła?

 

Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

 

Zapraszam na angielski online, czyli angielski przez skype lub inny komunikator

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez internet

Kurs angielskiego online

W artykule wykorzystano zdjęcie: 
Z serwisu Freepik.com

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!