The Past Continuous Tense – Czas Przeszły Ciągły angielski online

Zacznijmy od razu od przykładów tego czasu: I was working. Pracowałem. (nie tłumaczymy słowa “was”) She was sleeping. Ona spała. They were talking. Oni rozmawiali. (nie tłumaczymy słowa “were”) What were you talking about? O czym mówiłeś? Można powiedzieć, że ten czas jest bardzo podobny do czasu Present Continuous, z tym że czas Past Continuous […]

Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!