Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous

Zobacz różnicę między tymi czasami przeszłymi:

nPast Simple używamy:Past Continuous używamy:
gdy mówimy o przeszłości dokonanej, często, używając takich słów jak: yesterday (wczoraj), 2 days ago (2 dni temu), 3 weeks ago (3 tygodnie temu), last Monday (w zeszły poniedziałek), in December (w grudniu), last month (w zeszłym miesiącu), last year (w zeszłym roku), at 5 am (o 5-tej rano), in 2022 (w 2022).
Możemy to podzielić na kilka typowych sytuacji.
Czas Past Simple używamy:
gdy bardziej nas interesuje sam efekt trwania danej czynności w konkretnym momencie w przeszłości.
Typowe sytuacje dla Czasu Past Continuous:
1Dla czynności, stanów, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości:
I was in Katowice last year. (Byłem w Katowicach w zeszłym roku)
They were in the USA a month ago. (Oni byli w USA miesiąc temu)
kiedy określamy czynności trwające w określonym momencie w przeszłości np.
I was working yesterday at 8.00. (Pracowałem wczoraj o 8.00)
2Dla czynności lub stanów związanych z osobami, które już nie żyją. (One nic już nie mogą napisać, utworzyć, zrobić, itd.)
He wrote 5 books. (On napisał 5 książek)
They recorded a lot of songs. (Oni nagrali dużo piosenek)
dla czynności, które zostały przerwane lub zakłócone w trakcie ich trwania przez inne wydarzenie lub czynność np.
While I was sleeping, she called me. Kiedy spałem, ona zadzwoniła do mnie.
When the phone rang, she was talking to Tom. Kiedy telefon zadzwonił, ona rozmawiała z Tomkiem.
The accident happened when they were working. Ten wypadek się wydarzył, kiedy oni pracowali.
3Dla czynności i stanów, które rozpoczęły się i zakończyły się w przeszłości.
I lived there for 2 years. Mieszkałem tam przez 2 lata.
I worked for the company for 10 years. Pracowałem 10 lat dla tej firmy.
dla wyrażenia czynności odbywających się w tym samym czasie np.
While I was resting, she was watching TV.
I was studying while she was making lunch.
What were they doing while they were waiting?
4Kiedy pytamy o kiedy lub o której godzinie:
When did you see her? (Kiedy ją widziałeś?)
What time did you get the message? (O której godzinie otrzymałeś wiadomość?)
When were you at home? (Kiedy byłeś w domu?)
What time did she call you? (O której godzinie ona zadzwoniła do ciebie?)
dla opisu sytuacyjnego np.
When she walked into the office, some people were working, two clients were sitting and a woman was talking on the phone. (Kiedy ona weszła do biura, niektórzy pracowali, dwóch klientów siedziało a kobieta rozmawiała przez telefon)
When she entered the cinema, some people were waiting and some were leaving. (Kiedy weszła do kina, niektórzy ludzie czekali a niektórzy wychodzili)
5Używając określeń czasu takich jak: last week, last month, last year, yesterday, ze słówkiem ago np. a minute ago, 3 days ago, 2 hours ago, 5 years agodla wyrażenia irytacji np.
She was always shouting at him.
They were always paying them too late and too little.
6Kiedy wyliczamy, ile razy coś się wydarzyło w przeszłości i już się to nie powtarza:
How many times did you try to pass a driving test?  Ile razy próbowałeś zdać egzamin na prawo jazdy?  (Już nie próbuje, bo już zdał)
I did that a lot of times. (Zrobiłem to wiele raz, ale np. kiedy byłem dzieckiem)

Zapraszam na angielski przez internet sam na sam

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Logika używania czasów Past Simple i Past Continuous:

Zauważ jaka jest różnica na poniższym obrazku. Czas Past Simple, informuje o momencie rozpoczęcia danej czynności, natomiast czas Past Continuous informuje o tym, że już jesteśmy w trakcie, czyli musieliśmy zacząć wykonywać daną czynność wcześniej. Fioletowa linia przerywana oznacza, że możemy dalej jeszcze wykonywać czynność po danym punkcie w czasie, ale nie musimy. Oczywiście wszystko ma miejsce w przeszłości.

I watched a match at 10.25 pm. Zobaczyłem mecz o 10.25 wieczorem. (faktycznie dopiero zacząłem go oglądać o 10.25)
I was watching a match at 10.25 pm. Oglądałem mecz o 10.25 wieczorem. (Byłem w trakcie oglądania o godzinie 10.25, czyli zacząłem oglądać wcześniej)

Zwróć uwagę na sens logiczny zdań używając obu czasów:
I met her and we had a talk. Spotkałem ją i rozmawialiśmy.
I met her and we were talking. To zdanie nie ma sensu logicznego, ponieważ oznacza, że spotkałem ją, ale już rozmawialiśmy, byliśmy w trakcie rozmowy, czyli nim ją spotkałem już rozmawialiśmy. (bez telefonu, twarzą w twarz!!!)


Ważna informacja:
Uważaj, aby nie nadużywać czasu Past Continuous. Mamy tendencję do używania tego czasu za każdym razem, kiedy w języku polskim posługujemy się czasownikiem niedokonanym np. piłem, jadłem, oglądałem, słuchałem, rozmawiałem, pływałem, etc. W języku polskim powiemy: Wczoraj piłem kawę. Czasownik piłem kusi nas, aby użyć czas Past Continuous, jednak należy użyć czas Past Simple (I drank coffee yesterday). Chodzi tutaj o sam fakt wystąpienia danej czynności. Czas Past Continuous używamy, aby zaznaczyć, że byliśmy w trakcie robienia czegoś w danym punkcie czasu w przeszłości np. While we were talking, she started laughing at him. (Kiedy rozmawialiśmy, ona zaczęła się śmiać z niego.)

Angielski przez internet sam na sam

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez internet

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!