Future Continuous Czas Przyszły Ciągły

Future Continuous Czas Przyszły Ciągły

Czas Future Continuous: Budowa, Zastosowanie i Przykłady

W języku angielskim istnieje kilka możliwości wyrażania przyszłości czy to za pomocą pewnych struktur gramatyczny czy też za pomocą czasów, co ciekawe, nie tylko czasów przyszłych.  W tym artkule skupimy się na czasie Future Continuous, znanym również jako Future Progressive, który jest używany do opisywania ciągłego działania lub wydarzenia, które będzie miało miejsce w określonym momencie w przyszłości.

Budowa czasu Future Continuous:

Czas Future Continuous składa się z trzech podstawowych elementów: czasownika modalnego will, czasownika be oraz czasownika w formie Continuous (czasownik z dodanym -ing na końcu).

Budowa zdania w czasie Future Continuous wygląda następująco:

[Podmiot  = osoba lub rzecz] + [will be] + [czasownik w formie Continuous (-ing)]

Przykłady zdań:Zdania i tłumaczenia
Zdania pozytywneI will be working at 3 pm. Będę pracował o 3 po południu.
She will be reading a book at that time. Ona bedzie czytała książkę o tej porze.
Zdania przecząceShe will not be travelling in July. Ona nie będzie podróżowała w lipcu.
I will not be waiting for him. Nie będę na niego czekał.
PytaniaWhat will you be doing at 8 pm? Co będziesz robił o 8 wieczorem?
When will she be travelling? Kiedy ona będzie podróżowała?
Pytania przecząceWon’t you be studying for the exam? Czy nie będziesz się uczył do egzaminu?
Won’t they be working on a new project on Monday? Czy nie będą pracować nad nowym projektem w poniedziałek?

Przykłady:

1. I will be studying for my exam tomorrow.

   (Będę się jutro uczyć do egzaminu.)

2. They will be traveling to Paris next week.

   (Oni będą podróżować do Paryża w przyszłym tygodniu.)

3. She will be working late tonight.

   (Ona będzie dzisiaj pracować do późna.)

4. We will be waiting for you at the airport.

   (Będziemy na ciebie czekać na lotnisku.)

5. The team will be preparing for the upcoming match.

   (Zespół będzie przygotowywać się do nadchodzącego meczu.)

Zapraszam na próbną, darmową lekcję angielskiego

Zastosowanie czasu Future Continuous:

Czas Future Continuous używany jest do wyrażania przyszłego działania lub wydarzenia, które będzie trwać w określonym momencie w przyszłości. Może być stosowany w następujących sytuacjach:


Użycie czasuPrzykłady
Coś będzie trwało w danym momencieAt 7.30, I will be walking my dog. O 7.30 będę wyprowdzał mojego psa. (Będę już w trakcie wyprowadzania mojego psa o tej godzinie)
Coś będzie trwało przez jakiś czasShe will be travelling from July 1-10. Będzie podróżowała od 1-10 lipca.
Porównywanie aktywności, które będą trwały w tym samym czasie.Today I will be working and she will be resting. Dzisiaj bedę pracował a ona będzie odpoczywała.
Grzeczne pytaniaWill you be helping her? Czy będziesz jej pomagał?
Z określeniami pewnego zakresu czasuIn the morning, in the afternoon, in the evening, at night, tomorrow, at 10.00,  on Monday, next week, in spring

Przykłady zdań w czasie Future Continuous:

1. I will be studying for my exams tomorrow evening.

   (Będę się jutro wieczorem uczył do egzaminów.)

2. They will be traveling to Spain next month.

   (Oni będą podróżować do Hiszpanii w przyszłym miesiącu.)

3. She will be working on a new project throughout the week.

   (Ona będzie pracować nad nowym projektem przez cały tydzień.)

4. We will be attending a conference in London next week.

   (Będziemy uczestniczyć w konferencji w Londynie w przyszłym tygodniu.)

5. The children will be playing in the park this afternoon.

   (Dzieci będą bawić się w parku dzisiaj po południu.)

6. He will be cooking dinner for us tonight.

   (On będzie gotować dla nas obiad dziś wieczorem.)

7. They will be rehearsing for the play tomorrow morning.

   (Jutro rano będą ćwiczyć przed przedstawieniem.)

8. I will be waiting for you at the airport when you arrive.

   (Będę czekał na ciebie na lotnisku, gdy przyjedziesz.)

9. She will be giving a presentation at the conference next week.

   (W przyszłym tygodniu przedstawi prezentację na konferencji.)

10. We will be renovating our house over the summer.

    (Będziemy remontować nasz dom przez lato.)

11. The team will be practicing for the upcoming match tomorrow.

    (Zespół będzie się jutro przygotowywał do nadchodzącego meczu.)

12. I will be waiting for the bus at the station at 8 am.

    (Będę czekał na autobus na przystanku o godzinie 8 rano.)

13. I will be eating at 7 am.

    (Będę jadł o 7 rano.  Będę już w trakcie jedzenia o tej porze.)

14. She will be working on her thesis for the rest of the day.

    (Ona będzie pracować nad swoją pracą magisterską przez resztę dnia.)

15. We will be enjoying a vacation in Italy next summer.

    (Będziemy cieszyć się wakacjami we Włoszech w przyszłe lato.)

Angielski od zera. Zapraszam na próbną, darmową lekcje angielskiego. Przekonaj się jakie to proste.

Przykłady zdań przeczących:

1. I will not be studying for my exams tomorrow evening.

   (Nie będę się jutro wieczorem uczył do egzaminów.)

2. They will not be traveling to Spain next month.

   (Oni nie będą podróżować do Hiszpanii w przyszłym miesiącu.)

3. She will not be working on a new project throughout the week.

   (Ona nie będzie pracować nad nowym projektem przez cały tydzień.)

4. We will not be attending a conference in London next week.

   (Nie będziemy uczestniczyć w konferencji w Londynie w przyszłym tygodniu.)

5. The children will not be playing in the park this afternoon.

   (Dzieci nie będą bawić się w parku dzisiaj po południu.)

6. He will not be cooking dinner for us tonight.

   (On nie będzie gotować dla nas obiadu dziś wieczorem.)

7. They will not be rehearsing for the play tomorrow morning.

   (Oni nie będą mieć próby przedstawienia jutro rano.)

8. I will not be waiting for you at the airport when you arrive.

   (Nie będę na ciebie czekał na lotnisku, gdy przyjedziesz.)

9. She will not be giving a presentation at the conference next week.

   (Ona nie będzie robiła prezentacji na konferencji w przyszłym tygodniu.)

10. We will not be renovating our house over the summer.

    (Nie będziemy remontować naszego domu przez lato.)

11. The team will not be practicing for the upcoming match tomorrow.

    (Zespół nie będzie się jutro przygotowywał do nadchodzącego meczu.)

12. They will not be watching the match at that time.

    (W tym czasie nie będą oglądać meczu.)

13. I will not be waiting for the bus at the station at 8 am.

    (Nie będę czekał na autobus na przystanku o godzinie 8 rano.)

14. She will not be working on her thesis for the rest of the day.

    (Ona nie będzie pracować nad swoją pracą magisterską przez resztę dnia.)

15. We will not be enjoying a vacation in Italy next summer.

    (Nie będziemy cieszyć się wakacjami we Włoszech w przyszłe lato.)


Angielski online z nauczycielem. Zapraszam na próbną, darmową lekcję angielskiego przez internet.

Przykłady pytań w czasie Future Continuous:

1. Will you be studying for your exams tomorrow evening?

   (Czy będziesz się jutro wieczorem uczyć do egzaminów?)

2. Will they be traveling to Spain next month?

   (Czy oni będą podróżować do Hiszpanii w przyszłym miesiącu?)

3. Will she be working on a new project throughout the week?

   (Czy ona będzie pracować nad nowym projektem przez cały tydzień?)

4. Will we be attending the conference in London next week?

   (Czy będziemy uczestniczyć w konferencji w Londynie w przyszłym tygodniu?)

5. Will the children be playing in the park this afternoon?

   (Czy dzieci będą bawić się w parku dzisiaj po południu?)

6. Will he be cooking dinner for us tonight?

   (Czy on będzie gotować dla nas obiad dziś wieczorem?)

7. Will they be rehearsing for the play tomorrow morning?

   (Czy jutro rano będą mieli próbę przedstawienia?)

8. Will I be waiting for you at the airport when you arrive?

   (Czy będę na ciebie czekał na lotnisku, gdy przyjedziesz?)

9. Will she be giving a presentation at the conference next week?

   (Czy ona będzie robić prezentację na konferencji w przyszłym tygodniu?)

10. Will we be renovating our house over the summer?

    (Czy będziemy remontować nasz dom przez lato?)

11. Will the team be practicing for the upcoming match tomorrow?

    (Czy zespół będzie się jutro przygotowywał do nadchodzącego meczu?)

12. Will they be watching the match at that time?

    (Czy oni będą oglądać mecz o tej porze?)

13. Will you be waiting for the bus at the station at 8 am?

    (Czy będziesz czekał na autobus na przystanku o godzinie 8 rano?)

14. Will she be working on her thesis for the rest of the day?

    (Czy ona będzie pracować nad swoją pracą magisterską przez resztę dnia?)

15. Will we be enjoying a vacation in Italy next summer?

    (Czy będziemy cieszyć się wakacjami we Włoszech w przyszłe lato?)

Przykłady pytań przeczących w czasie Future Continuous:

1. Won’t you be studying for your exams tomorrow evening?

   (Czy nie będziesz się jutro wieczorem uczyć do egzaminów?)

2. Won’t they be traveling to Spain next month?

   (Czy nie będą oni podróżować do Hiszpanii w przyszłym miesiącu?)

3. Won’t she be working on a new project throughout the week?

   (Czy nie będzie ona pracować nad nowym projektem przez cały tydzień?)

4. Won’t we be attending the conference in London next week?

   (Czy nie będziemy uczestniczyć w konferencji w Londynie w przyszłym tygodniu?)

5. Won’t the children be playing in the park this afternoon?

   (Czy dzieci nie będą bawić się w parku dzisiaj po południu?)

6. Won’t he be cooking dinner for us tonight?

   (Czy nie będzie on gotować dla nas obiadu dziś wieczorem?)

7. Won’t they be rehearsing for the play tomorrow morning?

   (Czy nie będą mieć próby przedstawienia jutro rano?)

8. Won’t I be waiting for you at the airport when you arrive?

   (Czy nie będę na ciebie czekał na lotnisku, gdy przyjedziesz?)

9. Won’t she be giving a presentation at the conference next week?

   (Czy nie będzie ona robić prezentacji na konferencji w przyszłym tygodniu?)

10. Won’t we be renovating our house over the summer?

    (Czy nie będziemy remontować naszego domu przez lato?)

11. Won’t the team be practicing for the upcoming match tomorrow?

    (Czy zespół nie będzie jutro przygotowywał się do nadchodzącego meczu?)

12. Won’t they be watching a match at that time?

    (Czy nie będą oglądać meczu o tej porze?)

13. Won’t you be waiting for the bus at the station at 8 am?

    (Czy nie będziesz czekał na autobus na przystanku o godzinie 8 rano?)

14. Won’t she be working on her thesis for the rest of the day?

    (Czy nie będzie ona pracować nad swoją pracą magisterską przez resztę dnia?)

15. Won’t we be enjoying a vacation in Italy next summer?

    (Czy nie będziemy cieszyć się wakacjami we Włoszech w przyszłe lato?)

Skorzystaj z próbnej, darmowej lekcji angielskiego przez internet i przekonaj się, że nauka może być prosta i przyjemna.

Uwaga:
Nie używaj czasów ciągłych tzn. również czasu Future Continuous z czasownikami stanu tzw. stative verbs np. cost – kosztować, understand – rozumieć, want-chcieć, love – kochać, like-lubieć, hate- nienawidzić, have- posiadać.
Czasami jednak może się zdarzyć, że zobaczysz coś takiego w użyciu, ale to nie jest standard.

Mam nadzieję, że przedstawione przykłady dostarczyły Ci użytecznych informacji na temat czasu Future Continuous.

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!