be going to

be going to

Jak po angielsku powiedzieć „zamierzam to zrobić”?
Służy nam do tego bardzo prosty zwrot „be going to
Zamiast słowa „be” podstawiamy odpowiedni czasownik w zależności od tego czy mówimy o teraźniejszości (am, is, are) czy o przeszłości (was, were).

Przejdźmy od razu do przykładów:

I’m going to go home. Zamierzam pojechać do domu.
I’m going to be famous one day. Zamierzam być sławny pewnego dnia.
She’s going to buy the car. Ona zamierza kupić ten samochód.
Tom is going to go to the cinema. Tom zamierza pójść do kina.
We’re going to work very hard. Zamierzamy pracować bardzo ciężko.
They’re going to avoid paying high taxes. One zamierzają ominąć płacenia wysokich podatków. 
We’re going to go dancing. Zamierzamy iść potańczyć.

I was going to call him but I forgot. Zamierzałam do niego zadzwonić, ale zapomniałam.
They were going to send their children on holidays. Zamierzali wysłać swoje dzieci na wakacje.
I was going to tell her about that. Zamierzałem jej powiedzieć o tym.
We were going to buy a new car but it was too expensive. Zamierzaliśmy kupić nowy samochód, ale on był zbyt drogi.
Tom was going to help them but they rejected his offer. Tom zamierzał im pomóc, ale oni odrzucili jego ofertę.
Kasia and Ewa were going to collaborate with each other. Kasia i Ewa zamierzały współpracować ze sobą.


Zdania przeczące
He isn’t going to help me. On nie zamierza mi pomóc.
I’m not going to do that. Nie zamierzam tego zrobić.
We’re not going to wait for them. Nie zamierzamy czekać na nich?
They’re not going to sell their house. Oni nie zamierzają sprzedać ich domu.
She isn’t going to go with them. Ona nie zamierza pójść z nimi.
We’re not going to accept such behaviour. Nie zamierzamy akceptować takiego zachowania.
Ewa isn’t going to work for the company. Ewa nie zamierza pracować dla tej firmy.

Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

She wasn’t going to go to the mountains because it was too cold according to her.
Ona nie zamierzała pojechać w góry, ponieważ było zbyt zimno według niej.
We weren’t going to wait for them. Nie zamierzaliśmy czekać na nich.
I wasn’t going to buy it because it was too cheap and I had some doubts about the quality of the product.
Nie zamierzałem tego kupić, ponieważ to było zbyt tanie i miałem pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o jakość tego produktu.
We weren’t going to stay there since the apartment was in terrible condition.
Nie zamierzaliśmy tam zostać, ponieważ mieszkanie było w okropnym stanie.
I wasn’t going to sign the agreement because I didn’t like the conditions. 
Nie zamierzałem podpisać tej umowy, ponieważ nie podobały mi się warunki.


Pytania

Are you going to stand there just like that? Czy zamierzasz tam tak po prostu stać?
Is she going to buy the car? Czy ona zamierza kupić ten samochód?
Are you going to do that or not? Czy zamierzasz to zrobić czy nie?
Is he going to work for them? Czy ona zamierza pracować dla nich?
How long are you going to be angry with me? Jak długo zamierzasz być zła na mnie?
Where are you going to go on holiday? Gdzie zamierzasz pojechać na wakacje?What was she going to do? Co ona zamierzała zrobić?
Were you going to apologize to them? Czy zamierzałeś ich przeprosić?
Why were you going to call her so early? Dlaczego zamierzałeś zadzwonić do niej tak wcześnie?
Who was going to help you? Kto zamierzał ci pomóc?
Who were you going to meet with that day? Z kim zamierzałeś się spotkać tego dnia?
Why was she going to inform them about that? Dlaczego ona zamierzała poinformować ich o tym?
Which car were you going to buy the red one or the blue one? Który samochód zamierzałeś kupić ten czerwony czy niebieski?

Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

Pytania przeczące

Why isn’t she going to help you? Dlaczego ona nie zamierza ci pomóc?
Why aren’t you going to talk to her about the problem?
Dlaczego nie zamierzasz porozmawiać z nią o tym problemie?
Why aren’t you going to clean the mess? Dlaczego nie zamierzacie posprzątać tego bałaganu?
Aren’t they going to finish it in time? Czy oni nie zamierzają skończyć tego na czas?
Isn’t she going to buy a new apartment? Czy ona nie zamierza kupić nowego mieszkania?
Who isn’t going to lend you the money? Kto nie zamierza ci pożyczyć pieniędzy?
Why isn’t she going to read the agreement? Dlaczego ona nie zamierza przeczytać umowy?
Isn’t she going to come to our party? Czy ona nie zamierza przyjść na naszą imprezę?
Why aren’t you going to buy the car? Dlaczego nie zamierzasz kupić tego samochodu?
Aren’t they going to help us? Czy oni nie zamierzają nam pomóc?
Isn’t she going to go shopping tomorrow? Czy ona nie zamierza pójść na zakupy jutro?
Who isn’t going to work on Saturday? Kto nie zamierza pracować w sobotę?
Aren’t you going to celebrate your success? Czy nie zamierzacie świętować swojego sukcesu?


Why wasn’t he going to tell them everything? Dlaczego on nie zamierzał powiedzieć im wszystkiego?
Who wasn’t going to come to the party? Kto nie zamierzał przyjść na tę imprezę?
Who weren’t you going to meet with? Z kim nie zamierzałeś się spotkać?
Why weren’t you going to work with them? Dlaczego nie zamierzałeś pracować z nimi?
Weren’t they going to teach you something new? Czy oni nie zamierzali nauczyć was czegoś nowego?
Why wasn’t she going to hire a new instructor? Dlaczego ona nie zamierzała wynająć nowego instruktora?
Wasn’t she going to take the exam? Czy ona nie zamierzała podejść (zdawać) do tego egzaminu?
Weren’t you going to sleep? Czy nie zamierzałeś spać?

Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

Kiedy widzimy oznaki tego, że coś się wydarzy, „be going to” nie tłumaczymy zamierzać, ale tak, jak gdybyśmy użyli czasu przyszłego np.

He’s going to fall off the ladder. Spadnie z drabiny. (widzę, że ktoś stoi bardzo niestabilnie na drabinie)
It’s going to rain. Będzie padało. (widzę dużo czarnych chmur)
She’s going to need an operation on her knee? Będzie potrzebowała operacji kolana. (coś jej się stało)
She’s going to have another baby. Urodzi następne dziecko. (widać, że jest w ciąży)
It’s going to be a beautiful day. Będzie piękny dzień. (widzimy to)
You’re going to kill us. Zabijesz nas. (Ktoś jedzie zbyt szybko)
She’s going to overeat if she doesn’t stop eating. Ona się przeje, jeśli nie przestanie jeść. (je, jak szalona)
You’re going to be hungry if you don’t eat anything.
Będziesz głodny, jeśli niczego nie zjesz. (wiem to, ponieważ niczego jeszcze nie jadłeś)Możesz również się spotkać z frazą „be gonna” w języku nieformalnym zamiast „be going to”

She’s gonna go there. Ona zamierza tam pojechać. 
We’re gonna have a great time. Będziemy się świetnie bawić.
Nothing is gonna change. Nic się nie zmieni.
I’m gonna call them. Zamierzam zadzwonić do nich.
They’re gonna buy a new car. Oni zamierzają kupić nowy samochód.
We’re gonna dance. Zamierzamy tańczyć.

Umów się na darmową próbną lekcję angielskiego dostosowaną do Twoich potrzeb. Nie musisz umieć nic!

Zapraszam na angielski online, czyli angielski przez skype lub inny komunikator

Jeśli chciałbyś uczyć się angielskiego ze mną lub zacząć zupełnie od zera, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.

Angielski przez przez internet

Kurs angielskiego online

Angielski online

Share this :
Zapisz się na darmową lekcję próbną. Możesz tylko zyskać!